Ruimtelijke oriëntatie: van alle kanten bekeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • een concrete situatie met een of meer voorwerpen bekijken vanuit verschillende gezichtspunten en beschrijven wat ze zien;
  • verwoorden wat ze zien als ze zich verplaatsen in de ruimte en de begrippen voor, rechts, links, achter correct gebruiken;
  • een eenvoudige situatie beschrijven vanuit een ander standpunt dan dat zijzelf innemen en daarbij de correcte ruimtebegrippen gebruiken.

Blok 3, Les 4