Schaal, lijnschaal, breukschaal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de schaalaanduiding bij een afbeelding van een werkelijkheid gebruiken om de re?le afstand tussen twee punten te bepalen door te meten, te rekenen en gebruik te maken van een verhoudingstabel;
  • het effect van de schaal op lengte, oppervlakte en volume verwoorden en gebruiken in oefeningen;
  • een vergroting of een verkleining uitgedrukt in een percentage interpreteren en hanteren als een schaal.

Blok 6, Les 10