Schaal, lijnschaal, breukschaal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de begrippen en termen schaal, lijnschaal en breukschaal gebruiken en met voorbeelden uitleggen wanneer ze gebruikt kunnen worden;
  • een algemene strategie voor het vaardig oplossen van schaaloefeningen flexibel aanwenden en verwoorden;
  • wiskundige leertaken doelmatig en planmatig
    aanpakken, eventueel onder begeleiding.

Blok 4, Les 8