Soorten hoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de delen van een hoek herkennen, aanduiden en benoemen;
  • de hoeken een naam geven en noteren als B?C;
  • de overstaande hoeken in een vierhoek aanduiden.

Blok 1, Les 2