Soorten hoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • scherpe, rechte en stompe hoeken benoemen en tekenen;
  • scherpe, rechte en stompe hoeken aan vlakke figuren herkennen.

Blok 4, Les 2