Spiegelen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • eenvoudige figuren en composities spiegelen en de spiegelbeelden tekenen;
  • de termen spiegeling, spiegelbeeld en spiegelas correct gebruiken en aanduiden.

Blok 5, Les 18