Spiegelen en symmetrie

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • spiegelbeelden ontdekken in de omgeving en in vlakke figuren door te meten en daarbij de termen spiegelbeeld, spiegeling en spiegelas gebruiken;
  • symmetrie en asymmetrie ontdekken in vlakke figuren en daarbij de termen symmetrie, symmetrisch en symmetrieas gebruiken;
  • eenvoudige symmetrische figuren en spiegelbeelden van eenvoudige figuren tekenen.

Blok 6, Les 13