Splitsingen tot en met 10

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 10 verdelen op materieel, perceptueel en abstract niveau;
  • de begrippen geheel en delen correct verwoorden bij de splitsingen tot en met 10;
  • hoeveelheden tot en met 10 in twee delen splitsen en het resultaat noteren in het splitsschema;
  • scharnieren tot 10.

Blok 4, Les 14