Splitsingen tot en met 3

 

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 3 verdelen op materieel en perceptueel niveau;
  • de begrippen geheel en delen correct verwoorden;
  • hoeveelheden tot en met 3 in twee delen splitsen en het resultaat noteren in het splitsschema.

Blok 1, Les 5