Splitsingen tot en met 6

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 6 verdelen op materieel en perceptueel niveau;
  • de begrippen geheel en delen correct verwoorden bij splitsingen tot en met 6;
  • hoeveelheden tot en met 6 in twee delen splitsen en het resultaat noteren in het splitsschema.

Blok 2, Les 17