Splitsingen tot en met 7

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 7 verdelen op materieel, perceptueel en abstract niveau;
  • de begrippen geheel en delen correct verwoorden bij de splitsingen tot en met 7;
  • hoeveelheden tot en met 7 in twee delen splitsen en het resultaat noteren in het splitsschema.

Blok 3, Les 6