Splitsingen tot en met 9

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • hoeveelheden tot en met 9 verdelen op materieel, perceptueel en abstract niveau;
  • de begrippen geheel en delen correct verwoorden bij de splitsingen tot en met 9;
  • hoeveelheden tot en met 9 in twee delen splitsen en het resultaat noteren in het splitsschema.

Blok 4, Les 5