Stambreuken en echte breuken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • bij een voorstelling de juiste breuk geven;
  • bij een breuk de juiste voorstelling tekenen;
  • een breuk nemen van een getal;
  • breuken ordenen;
  • gelijknamige echte breuken optellen en aftrekken.

Blok 5, Les 4