Tellen met sprongen van 50 en 100

Op het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • veelvouden van 50 en 100 tot 1 000 lezen;
  • veelvouden van 50 en 100 ordenen en ze op een getallenas plaatsen;
  • 1 000 splitsen in honderdtallen en in veelvouden van 50.

Blok 1, Les 7