Tijd aflezen en de 24-urenschaal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de tijd tot op vijf minuten nauwkeurig aflezen en noteren op een digitale en analoge klok;
  • de tijdsduur berekenen in uren en minuten;
  • tijdsnotaties uit een 24-urenschaal omzetten in een 12-urenschaal en omgekeerd.

Blok 6, Les 14