Tijdsduur en uurtabellen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • de tijdsduur tussen twee momenten bepalen en uitdrukken tot op een kwartier nauwkeurig;
  • een eenvoudige uurtabel aflezen, interpreteren en opstellen.

Blok 6, Les 10