Tijdstip en tijdsduur berekenen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de tijdsduur berekenen in dagen, maanden, jaren, uren en minuten;
  • de tijdsduur berekenen in eeuwen (specifiek OVSG en GO!);
  • vraagstukken over tijd oplossen.

Blok 7, Les 7