Vraagstukken over lengte – codes

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vraagstukken over lengte oplossen;
  • een verhaal natekenen;
  • een situatie omzetten in een bewerking en deze uitrekenen.

Blok 5, Les 19