Veelhoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • regelmatige veelhoeken herkennen en benoemen tussen vlakke figuren;
  • vlakke figuren omstructureren door opdelen en omvormen;
  • de oppervlakte van een grillige figuur benaderen door de oppervlakte van een veelhoek. (enkel OVSG)

Blok 4, Les 1