Veelhoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • veelhoeken benoemen op basis van het aantal zijden: driehoek, vierhoek ?;
  • veelhoeken tekenen.

Blok 2, Les 6