Verband inhoudsmaten, ruimtematen en gewicht

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • ontbrekende maatgetallen en maateenheden in realistische situaties aanvullen;
  • grootheden (volume, inhoud, gewicht) omstructureren om ze beter te kunnen vergelijken;
  • het verband zien tussen inhoud, volume en gewicht en het verwoorden (1 l water past net in 1 dm3 en heeft een gewicht van 1 kg);
  • gebruikmaken van een tabel waarin het soortelijk gewicht van verschillende stoffen is opgenomen om eenvoudige vraagstukken op te lossen (het soortelijk gewicht van water is 1 kg/dm?)
    (specifiek GO!).

Blok 6, Les 16