Verband inhoudsmaten, ruimtematen en soortelijk gewicht (2)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • ontbrekende maatgetallen en maateenheden in realistische situaties aanvullen;
  • grootheden (volume, inhoud, gewicht) omstructureren om ze beter te kunnen vergelijken;
  • het verband aangeven tussen inhoud, volume en gewicht (1 l water heeft een gewicht van 1 kg en het volume van 1 dm?);
  • het soortelijk gewicht van een stof in een tabel opzoeken (specifiek voor GO!).

Blok 5, Les 12