Verhoudingen (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vraagstukken met verhoudingen correct oplossen;
  • een verhoudingstabel correct invullen;
  • een verhouding met zo klein mogelijke getallen uitdrukken

Blok 2, Les 14