Verhoudingen (2)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vraagstukken met recht evenredige verhoudingen correct oplossen;
  • vraagstukken met breuken die een verhouding voorstellen, correct oplossen;
  • een verhoudingstabel met kommagetallen correct invullen.

Blok 2, Les 16