Verhoudingen bepalen en vergelijken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • in concrete situaties en bij meetkundige voorstellingen eenvoudige verhoudingen vaststellen zonder bewerkingen uit te voeren;
  • ??n of twee numerieke verhoudingen bepalen en vergelijken;
  • verhoudingen vergelijken, het ontbrekende verhoudingsgetal bepalen bij aan elkaar gebonden recht-evenredige grootheden.

Blok 5, Les 16