Verhoudingen bij evenredige grootheden

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • verwoorden of een verhouding recht evenredig, omgekeerd evenredig of niet evenredig is;
  • het ontbrekende verhoudingsgetal berekenen bij recht evenredige en omgekeerd evenredige grootheden.

Blok 5, Les 16