Verhoudingen en kansen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • breuken interpreteren en gebruiken als een verhouding;
  • breuken gebruiken om een kans uit te drukken;
  • in concrete situaties eenvoudige kansen berekenen.

Blok 2, Les 19