Verhoudingen ? gelijkvormigheid

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vlakke figuren tekenen volgens gegeven verhoudingen;
  • gelijkvormige fi guren herkennen en construeren;
  • congruente fi guren (gelijk van vorm ?n grootte) herkennen en construeren.

Blok 2, Les 19