Verhoudingen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een verhouding opstellen en noteren als een vereenvoudigde breuk of een deling;
  • twee verhoudingen vergelijken;
  • bij een gegeven verhouding het ontbrekende verhoudingsgetal berekenen.

Blok 1, Les 10