Verkenning honderdveld met T

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • tellen met tientallen tot 100;
  • tientallen gebruiken in re?le contexten;
  • het honderdveld opbouwen met tientallen vanuit het twintigveld;
  • tientallen lezen, schrijven en ordenen.

Blok 1, Les 9