Verkenning van het honderdveld met TE

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • getallen tot 100 lezen en noteren;
    getallen tot 100 verkennen op de lintmeter, met getalkaarten en op het honderdveld;
  • getallen tot 100 leggen met MAB-materiaal.

Blok 2, Les 1