Verkenning van het twintigveld

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vanuit de getallenrij tot 20 het twintigveld opbouwen;
  • de opbouw van het twintigveld verwoorden;
  • getallen plaatsen op een twintigveld.

Blok 5, Les 14