Vermenigvuldigen met 5, 10, 50, 100 (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 10, het product ? 10 000;
  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 100, het product ? 10 000;
  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 5, het product ? 10 000;
  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 50, het product ? 10 000.

Blok 2, Les 5