Vermenigvuldigen met 9 en 11

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 9 en 11, het product ? 10 000.

Blok 2, Les 7