Vermenigvuldigen met en delen door 10 en 100

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 10 en met 100, het product ?100 000;
  • kommagetallen vermenigvuldigen met 10 en met 100, het product < 100 000;
  • natuurlijke getallen ? 100 000 en eindigend op ??n of meer nullen delen door 10;
  • natuurlijke getallen ? 100 000 en eindigend op twee of meer nullen delen door 100.

Blok 6, Les 14