Vermenigvuldigen met en delen door 5 en 50

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen met 5 en met 50, het product ?100 000;
  • eenvoudige kommagetallen vermenigvuldigen met 5 en met 50;
  • natuurlijke getallen ? 100 000 delen door 5 en door 50 door handig rekenen of de delingshalter toe te passen.

Blok 6, Les 16