Vierhoeken classificeren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een vierkant, rechthoek, ruit, parallellogram en trapezium herkennen, tekenen en benoemen;
  • vierhoeken classificeren volgens de eigenschappen van zijden en hoeken.

Blok 2, Les 8