Vierhoeken classificeren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vlakke figuren classificeren volgens zelfgekozen kenmerken;
  • vierhoeken classificeren naar de zijden en de hoeken.

Blok 1, Les 8