Vierhoeken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een vierkant, een rechthoek, een ruit, een parallellogram en een trapezium herkennen en benoemen door de eigenschappen van die vierhoeken te onderzoeken;
  • een vierkant, een rechthoek, een ruit, een parallellogram en een trapezium tekenen.

Blok 1, Les 5