Volgorde van bewerkingen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • in een samengestelde bewerking met +, ?, ? en : de volgorde van de bewerkingen bepalen en uitvoeren;
  • in een samengestelde bewerking met verschillende bewerkingstekens en haakjes de volgorde van de bewerkingen bepalen en correct uitvoeren.

Blok 2, Les 10