Volume van ruimtefiguren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • verwoorden dat een volumebepaling afhankelijk is van drie dimensies (lengte, breedte, hoogte);
  • verwoorden dat ruimtefiguren met een verschillende vorm hetzelfde volume kunnen hebben;
  • verwoorden dat de oppervlakte van ruimtefiguren kan verschillen terwijl het volume hetzelfde is en omgekeerd;
  • het volume van een balk bepalen aan de hand van het aantal blokken dat in de lengte, diepte en hoogte van de balk past;
  • de volumematen m², dm² en cm² gebruiken;
  • verwoorden dat een volume van 1 dm? overeenkomt met een inhoud van 1 l.

Blok 6, Les 11