Volumeberekening van kubus en balk

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het volume van een balk en een kubus berekenen;
  • de passende maateenheden en hun symbolen gebruiken om de berekeningsresultaten te noteren;
  • het volume van een cilinder berekenen (specifiek OVSG);

Blok 5, Les 19