Vormleer – ruimtefiguren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • ruimtefiguren herkennen en onderscheiden van vlakke figuren;
  • een kubus, een balk, een piramide, een cilinder, een bol en een kegel herkennen en benoemen;
  • volgende termen correct herkennen en gebruiken: lichaam, veelvlak, grondvlak, zijvlak, bovenvlak en ribben.

Blok 4, Les 13