Vraagstukken: g.g.d. en k.g.v.

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vraagstukken met toepassing op de g.g.d. en het k.g.v. correct oplossen;
  • de grootste gemeenschappelijke deler van twee getallen noteren;
  • het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van twee of drie getallen noteren.

Blok 1, Les 10