Wat zie je vanuit een bepaalde plaats?

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • verwoorden wat ze zien vanuit een referentiepunt;
  • verwoorden wat ze zien vanuit andere gezichtspunten als ze zich werkelijk verplaatsen in de ruimte.

Les 1, Blok 3