Wegen met de kilogram

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een passend meetinstrument kiezen bij een meting met een standaardmaateenheid;
  • het resultaat van het wegen uitdrukken in kilogram;
  • de term gewicht gebruiken;
  • het gewicht schatten, wegen en afwegen bij voorwerpen.

Blok 5, Les 8