Werken met vlakke figuren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vlakke figuren construeren door te vouwen, te knippen, te leggen;
  • de termen rond, driehoekig, vierhoekig gebruiken.

Blok 6, Les 1